RODO, ETYKA, POUFNOŚĆ

RODO

Procedury RODO. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych obowiązujące od dnia 25.05.2018. Aktualizacja 26.10.2020. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązująca od dnia 25.05.2018. Aktualizacja 26.10.2020. Plik pdf do pobrania:

Instrukcja wewnetrzna RODO Jarosław Polak PDZ 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDZ

KODEKS ETYKI

Postępuję zgodnie Kodeks Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Psychodynamicznej oraz uznaję Aksjologię psychoterapeuty psychodynamicznego.

POUFNOŚĆ

Zależy mi, aby mówiąc o swoich problemach i analizując swój wewnętrzny świat pacjenci czuli się bezpiecznie. Leczę z pełnym poszanowaniem zgłaszanych problemów i zapewnieniem całkowitej dyskrecji. Bez zgody pacjenta nie udzielam informacji żadnym osobom postronnym, w tym rodzinie.

Ustawowe obowiązki zachowania pewnych informacji w tajemnicy są realizacją norm wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) – przede wszystkim art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), 31 (ochrona prawna wolności człowieka), 47 (prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym) i 51 (prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących swojej osoby).

W przypadku wykonywania zawodu psychoterapeuty przez psychologa zachowanie tajemnicy zawodowej wynika z Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r., z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

Psychoterapia Psychodynamiczna Sosnowiec

Apparent rari nantes in gurgite vasto.

Wergiliusz (Eneida, 1, 118).

Dodaj tu swój tekst nagłówka