ZASADY TERAPII

ZASADY TERAPII

Pracuję na gruncie koncepcji psychodynamicznej, czerpiącej ze 120-letnich osiągnięć psychoanalizy oraz współczesnej psychiatrii. Lecząc osobowość wykorzystuję między innymi metody Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychoterapy, TFP) o naukowo dowiedzionej wysokiej skuteczności w leczeniu zaburzeń osobowości borderline i narcystycznych (zobacz: https://istfp.org/).

 

Prowadząc psychoterapię koncentruję się na zmianie przyczyn problemów czyli nieświadomych strukturach i procesach psychicznych w ramach bezpiecznej i opartej o zrozumienie relacji. Wielokrotne aktywowanie w relacji z terapeutą wewnętrznych konfliktów oraz ich przepracowanie przynosi zmianę nie tylko w zachowaniach i samopoczuciu, ale również w głębokich strukturach osobowości. Badania dowodzą, że zmiany będące wynikiem psychoterapii można stwierdzić również na poziomie neurologicznym.

Kontrakt

Przebieg leczenia regulowany jest kontraktem zawieranym każdorazowo na początku psychoterapii, po konsultacjach. Ustala on formę pracy (tzw. ramy terapeutyczne) odpowiednią do diagnozy i możliwości znoszenia trudów terapii przez pacjenta. Określa on też odpowiedzialność jaka w procesie leczenia spoczywa na terapeucie, a jaka na pacjencie.

W przypadku niektórych pacjentów wystarczająca jest jedna sesja tygodniowo. W większości sytuacji, zwłaszcza przypadku leczenia zaburzeń osobowości wymagane są dwie sesje tygodniowo. Sesje trwają 50 minut.

 

Czas trwania terapii

Długość trwania terapii zależna jest od rodzaju problemu oraz wyniku diagnozy. Najlepiej jest, gdy terapia kończy się po osiągnięciu celów pacjenta. Może to zająć nawet kilka lat. Pacjent ma prawo przerwać terapię w dowolnym momencie, jednak decyzję taką należy wcześniej omówić z terapeutą.

Zmiana osobowościowych i charakterologicznych źródeł zachowań, myśli i uczuć przynoszących cierpienie, utrudniających lub uniemożliwiających normalne życie wymaga czasu i wiele wysiłku. Zwykle tworzą się one przez wiele lat adaptacji do czasem bardzo niekorzystnych okoliczności. Trud włożony w poznanie i zrozumienie siebie przynosi jednak korzyści.

 

Dream Psychoterapia Psychodynamiczna Sosnowiec

"Moja praca psychoanalityczna przekonała mnie, że bardzo ważnym krokiem w rozwoju jest moment, kiedy w umyśle dziecka powstają konflikty między miłością a nienawiścią i aktywne stają się obawy utraty najbliższej osoby."

Melanie Klein