ZASADY LECZENIA

Pracuję na gruncie koncepcji psychodynamicznej, czerpiącej ze 120-letnich osiągnięć psychoanalizy oraz współczesnej psychiatrii. Lecząc osobowość wykorzystuję między innymi metody Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) o dowiedzionej wysokiej skuteczności w leczeniu zaburzeń borderline i narcystyczych.

Prowadząc psychoterapię koncentruję się na zmianie przyczyn problemów czyli nieświadomych strukturach i procesach psychicznych w ramach bezpiecznej i opartej o zrozumienie relacji z pacjentem. Wielokrotne przepracowywanie aktywowanych w relacji konfliktów oraz ich przepracowanie przynosi zmianę nie tylko w zachowaniach i samopoczuciu, ale również w głębokich strukturach osobowości, co oznacza dającą się badać zmianę również na poziomie neurologicznym. 

Kontrakt

Przebieg leczenia regulowany jest kontraktem zawieranym każdorazowo na początku psychoterapii, po konsultacjach. Ustala on formę pracy (tzw. ramy terapeutyczne) odpowiednią do diagnozy i możliwości znoszenia trudów terapii przez pacjenta. Określa też odpowiedzialność jaka w procesie leczenia spoczywa na mnie, a jaka na pacjencie.

W przypadku niektórych pacjentów wystarczająca jest jedna sesja tygodniowo. W innych sytuacjach zalecane są dwie sesje tygodniowo. Sesje trwają 50 minut.

Moje honorarium za sesję wynosi 100 zł.

W gabinecie honoruję Kartę Dużej Rodziny. O zniżki proszę pytać podczas rozmowy telefonicznej.

Czas trwania terapii

Zwykle prowadzę psychoterapię długoterminową, której granice czasowe zależne są od rodzaju problemu oraz wyniku diagnozy. Pacjent ma prawo przerwać terapię w dowolnym momencie. Zawsze zachęcam do wcześniejszego omówienia ze mną tej decyzji. Najlepiej jest, gdy terapia kończy się po osiągnięciu celów pacjenta.

Zmiana osobowościowych i charakterologicznych źródeł zachowań, myśli i uczuć przynoszących cierpienie, utrudniających lub uniemożliwiających normalne życie wymaga czasu i wiele wysiłku. Trud włożony w poznanie i zrozumienie siebie przynosi jednak korzyści.

Rozwój osobisty

Psychoterapia z definicji jest leczeniem (gr. terapeuein - leczyć). Jednak w przypadku osób zdrowych może być ona pasjonującą wędrówką w głębiny własnej duszy, poznawaniem prawdy o sobie oraz sposobem na lepsze zrozumienie swych relacji ze sobą i z innymi. Pozwala to rozwijać możliwości, których istnienia często nie podejrzewamy.

Dream Psychoterapia Psychodynamiczna Sosnowiec

"Moja praca psychoanalityczna przekonała mnie, że bardzo ważnym krokiem w rozwoju jest moment, kiedy w umyśle dziecka powstają konflikty między miłością a nienawiścią i aktywne stają się obawy utraty najbliższej osoby."

Melanie Klein