O MNIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE

Terapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym. Dbam, by wykonywana przeze mnie praca opierała się o jasne i sprawdzone w badaniach naukowych metody, aby przynosiła jak najwięcej korzyści osobom poszukującym u mnie pomocy. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe; uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, stażach. Publikuję artykuły na temat psychoterapii.

Posiadam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego oraz certyfikat nr 145 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej uznawany przez NFZ.  

Jestem rekomendowanym superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

Swoją pracę superwizuję między innymi w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej oraz u Erica A. Fertucka z The Columbia Center for Psychoanalytic Research and Training w Nowym Jorku. Superwizja polega na ciągłym konsultowaniu z uprawnionymi do tego specjalistami sposobu i efektów pracy z pacjentami. 

Jestem w trakcie szkolenia prowadzonego przez The International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), którego celem jest uzyskanie certyfikatu w zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

W Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej jestem członkiem Komisji ds. Badań Naukowych. Od wielu lat należę do International Association for The Psychology of Religion.

Jako psycholog pracuję od 1999 roku. W 2003 roku uzyskałem doktorat w dziedzinie psychologii. Jestem wykładowcą akademickim oraz certyfikowanym trenerem (certyfikat trenera uzyskałem w 2000 r. w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku). 

Jarosław Polak Psychoterapia