O MNIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE

Terapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym. Dbam, by wykonywana przeze mnie praca przynosiła jak najwięcej korzyści osobom poszukującym u mnie pomocy. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe; uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, stażach. Publikuję artykuły na temat psychoterapii.

Swoją pracę superwizuję w Ślaskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej oraz u Erica A. Fertucka z The Columbia Center for Psychoanalytic Research and Training w Nowym Jorku. Superwizja polega na ciągłym konsultowaniu z uprawnionymi do tego specjalistami sposobu i efektów pracy z pacjentami. Współpracuję z psychiatrą lek. med. Krzysztofem Klinke.

Jako psycholog pracuję od 1999 roku. W 2003 roku uzyskałem doktorat w dziedzinie psychologii. Posiadam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego oraz certyfikat nr 145 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej uznawany przez NFZ.

Jestem w trakcie szkolenia prowadzonego przez The International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), którego celem jest uzyskanie certfikatu w zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, działam w Komisji ds. Badań Naukowych. Od wielu lat należę do International Association for The Psychology of Religion.

Jestem wykładowcą akademickim oraz certyfikowanym trenerem (certyfikat trenera uzyskałem w 2000 r. w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku). Kieruję Ośrodkiem Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym przy Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Feniks” w Chorzowie.

Polecane gabinety w innych miastach:

Białystok: Hubert Stocker (http://psychologbialystok.pl)

Jarosław Polak Psychoterapia