ZASADY TERAPII

ZASADY TERAPII

Rodzaj psychoterapii

Pracuję na gruncie koncepcji psychodynamicznej, czerpiącej ze 120-letnich osiągnięć psychoanalizy oraz współczesnej psychiatrii. Jeśli to możliwe wykorzystuję metodę Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychoterapy, TFP) o naukowo dowiedzionej wysokiej skuteczności w leczeniu zaburzeń osobowości zwłaszcza borderline i narcystycznych (zobacz: https://istfp.org/). Badania dowodzą, że zmiany będące wynikiem psychoterapii psychodynamicznej można stwierdzić również na poziomie neurologicznym.

Kontrakt

Przebieg leczenia regulowany jest kontraktem zawieranym każdorazowo na początku psychoterapii, po konsultacjach. Ustala on formę pracy (tzw. ramy terapeutyczne) odpowiednią do diagnozy i możliwości znoszenia trudów terapii przez pacjenta. Określa on też odpowiedzialność jaka w procesie leczenia spoczywa na terapeucie, a jaka na pacjencie.

W większości sytuacji, zwłaszcza przypadku leczenia zaburzeń osobowości wymagane są dwie sesje tygodniowo. Sesje trwają 50 minut. W przypadku niektórych pacjentów wystarczająca jest jedna sesja tygodniowo. 

Czas trwania terapii

Prowadzę terapię długoterminową. Indywidualny czas trwania terapii jest różny, w zależności od rodzaju problemu i innych okoliczności związanych z leczeniem. Zmiana osobowościowych i charakterologicznych źródeł zachowań, myśli i uczuć przynoszących cierpienie, utrudniających lub uniemożliwiających normalne życie wymaga czasu i wiele wysiłku. Zwykle tworzą się one przez wiele lat adaptacji do czasem bardzo niekorzystnych okoliczności.

Dream Psychoterapia Psychodynamiczna Sosnowiec

"Moja praca psychoanalityczna przekonała mnie, że bardzo ważnym krokiem w rozwoju jest moment, kiedy w umyśle dziecka powstają konflikty między miłością a nienawiścią i aktywne stają się obawy utraty najbliższej osoby."

Melanie Klein