WSKAZANIA

W JAKIEGO RODZAJU PROBLEMACH MOGĘ POMÓC?

Psychoterapia nie zawsze jest wskazana i skuteczna. Warto jednak rozważyć podjęcie leczenia, gdy problemy w codziennym życiu piętrzą się w sposób, który przysparza trudnego do wytrzymania psychicznego bólu. Czasem jednak taki ból nie jest odczuwany, ale sytuacja życiowa w obszarze bliskich związków i pracy wygląda źle. Warto rozważyć psychoterapię, kiedy bliscy i znajomi wciąż zwracają uwagę na nasze problemy. 

W prowadzonej przeze mnie terapii specjalizuję się w leczeniu  objawów. Są to:

 • poczucie lęku, fobie, ataki paniki (tzw. nerwice),
 • kłopoty z samooceną i akceptacją samego siebie,
 • depresja, wahania nastroju, poczucie pustki i zagubienia w życiu,
 • problemy w życiu seksualnym,
 • odczuwane skutki traum z przeszłości, sytuacje żałoby lub ważnych życiowych utrat,
 • uzależnienia od substancji i od zachowań,
 • brak kontroli niektórych zachowań, emocji, uczuć i myśli,
 • dylematy związane z tożsamością płciową i orientacją seksualną,
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności w zbudowaniu i utrzymaniu trwałego związku, kryzysy w związku i małżeństwie, problemy z dziećmi,
 • problemy w pracy i życiu zawodowym, wypalenie zawodowe, nieskuteczność w znalezieniu lub utrzymaniu pracy,
 • współuzależnienia (w tym osoby z tzw. syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Opisane wyżej sytuacje są to tak zwane objawy, czyli widoczne efekty ukrytych głębiej dysfunkcjonalnych struktur psychicznych, konfliktów czy deficytów. Zazwyczaj (choć nie zawsze) towarzyszy im poczucie psychicznego cierpienia. Leczenie w psychoterapii psychodynamicznej koncentruje się na usunięciu źródeł objawów, choć ustąpienie samych objawów również jest ważne i często następuje dość szybko. Zmiana strukturalna będąca wynikiem psychoterapii psychodynamicznej daje szanse na utrzymanie się jej efektów wiele lat po zakończeniu terapii. Badania donoszą o unikalnym dla tej terapii efekcie dalszego poprawiania się stanu pacjenta po zakończeniu terapii.

Zaburzenia psychiczne można uznać za załamania, do jakich dochodzi w trudnych sytuacjach życiowych u osób, które mają pewną podatność na zranienie, lub ograniczone możliwości tolerowania konfliktów wewnętrznych, zwłaszcza przy braku wsparcia otoczenia społecznego. Brak tego wsparcia może wynikać z nieumiejętności korzystania z istniejących możliwości. Leczenie ma na celu nie tylko przetrwanie kryzysu, ale zmianę funkcjonowania wszelkich wewnętrznych mechanizmów (ze szczególnym uwzględnieniem nieświadomych)  i zewnętrznych sposobów umożliwiających skuteczne zmaganie się z przeciwnościami.

Z psychiatrycznego punktu widzenia zajmuję się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowań, zaburzeń i dysfunkcji seksualnych, zaburzeń psychotycznych.

not to be reproduced

Można uniknąć cierpień tego świata; człowiek jest w stanie tego dokonać i jest to zgodne z jego naturą, ale właśnie to unikanie jest jedynym cierpieniem, przed którym można się ustrzec.

Franz Kafka, Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców, tłum. R. Urbański, Warszawa 2012.