WSKAZANIA

Subiektywnym powodem podjęcia psychoterapii psychodynamicznej zazwyczaj bywają problemy w codziennym życiu:

 • kłopoty z samooceną i akceptacją samego siebie,
 • depresja, wahania nastroju,
 • odczuwane skutki traum,
 • brak kontroli niektórych zachowań, emocji, uczuć i myśli,
 • problemy w życiu seksualnym,
 • poczucie lęku, ataki paniki,
 • poczucie pustki i zagubienia w życiu,
 • trudności w zbudowaniu i utrzymaniu trwałego związku,
 • kryzysy w związku i małżeństwie, problemy z dziećmi,
 • problemy w pracy i życiu zawodowym, wypalenie zawodowe, nieskuteczność w znalezieniu lub utrzymaniu pracy,
 • żałoba lub utrata (np. choroba, zdrada, rozwód, rozstanie z partnerem),
 • uzależnienia od substancji i od zachowań
 • współuzależnienia (w tym osoby z tzw. syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Zwykle opisane wyżej sytuacje są to tak zwane objawy, czyli widoczne efekty ukrytych głębiej dysfunkcjonalnych struktur, konfliktów czy deficytów. Zazwyczaj (choć nie zawsze) towarzyszy im poczucie psychicznego cierpienia. Leczenie w psychoterapii psychodynamicznej koncentruje się na usunięciu źródeł objawów, choć ustąpienie samych objawów również jest ważne. Zmiana strukturalna będąca wynikiem psychoterapii psychodynamicznej daje szanse na utrzymanie się jej efektów wiele lat po zakończeniu terapii. Badania donoszą o unikalnym dla tej terapii efekcie dalszego poprawiania się stanu pacjenta po zakończeniu terapii.

Zaburzenia psychiczne można uznać za załamania, do jakich dochodzi w trudnych sytuacjach życiowych u osób, które mają pewną podatność na zranienie, zwłaszcza przy braku wsparcia otoczenia społecznego. Brak tego wsparcia może wynikać z nieumiejętności korzystania z istniejących możliwości. Leczenie ma na celu nie tylko usunięcie kryzysu, ale wzmocnienia wszelkich mechanizmów (wewnętrznych i zewnętrznych) umożliwiających skuteczne zmaganie się z przeciwnościami.

Z psychiatrycznego punktu widzenia zajmuję się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowań, zaburzeń i dysfunkcji seksualnych, zaburzeń psychotycznych.

not to be reproduced

Można uniknąć cierpień tego świata; człowiek jest w stanie tego dokonać i jest to zgodne z jego naturą, ale właśnie to unikanie jest jedynym cierpieniem, przed którym można się ustrzec.

Franz Kafka, Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców, tłum. R. Urbański, Warszawa 2012.